Общински документи, издадени на територията на Република България, които следва да се заверят с APOSTILLE:
 • Нормална поръчка до 7 работни дни
 • Бърза поръчка до 5 работни дни
 • Експресна поръчка до 4 работни дни

 

Образователни документи, издадени на територията на Република България, които следва да се заверят с APOSTILLE:
 • Нормална поръчка до 8 работни дни
 • Бърза поръчка до 5 работни дни
 • Експресна поръчка до 3 работни дни

 

Съдебни документи, издадени на територията на Република България, които следва да се заверят  с APOSTILLE:
 • Нормална поръчка до 9 работни дни
 • Бърза поръчка до 7 работни дни
 • Експресна поръчка до 3 работни дни
Документи, издадени на територията на Република България, за които не се изисква заверка с APOSTILLE:
 • Нормална поръчка до 4 работни дни
 • Бърза поръчка до 2 работни дни
 • Експресна поръчка до 1 работен ден

 

Документи от чужбина:
 • Нормална поръчка до 4 работни дни
 • Бърза поръчка до 2 работни дни
 • Експресна поръчка до 1 работен ден

Транслейт Експрес не носи отговорност и не връща заплатените суми за легализация на документи, които бъдат върнати без заверка от някоя институция, поради обстоятелства, независещи от Транслейт Експрес (неправилно издадени документи, невалидни такива, липса на подпис от длъжностно лице, липса на печат и т.н.)