Цените на превода се изчислияват по следния начин: Отваря се файла, и без да се маркира каквото и да било от текста, се избира менюто Tools, a след това от него командата Word count. Ще се появи прозорец, в който Characters (with spaces) е броят на знаците в отворения файл. Броят на знаците се дели на 1800. Превод на документ, по-малък от 1800 знака (например лична карта или паспорт) се таксува като една страница.
Езикова
група
Неспециализирани
документи
Специализирани
документи
I – ва група
United Kingdom английски
France френски
Germany немски
Russian Federation руски
от 13лв до 15лв
от 15лв до 20лв
II – ра група
Spain испански
Italy италиански
18лв
от 18лв до 24лв
III – та група
Greece гръцки
Slovenia словенски
Turkey турски
Romania румънски
Serbia_and_Montenegro сръбски
Croatia хърватски
Czech Republic чешки
Slovakia словашки
Poland полски
Ukraine украински
Moldova молдовски
Macedonia македонски
19лв
от 19лв до 25лв
IV – та група
Netherlands холандски
Albania албански
Portugal португалски
Hungary унгарски
28лв
от 30лв до 35лв
V – та група
Denmark датски
Sweden шведски
Norway норвежки
Saudi Arabia арабски
Цена
по договаряне
Цена
по договаряне
VI – та група
Finland фински
Estonia естонски
China китайски
South Korea корейски
Japan японски
Armenia арменски
Iran персийски
Israel иврит
Vietnam виетнамски
Lithuania литовски
Latvia латвийски
Цена
по договаряне
Цена
по договаряне

Специализирани документи са документи в областите финанси, икономика, техника, информационни технологии, право, медицина, биология, физика, химия, строителство и други документи със специфична тематика.