Цените са в лева и са крайни, за легализация на един документ, включват държавни такси, апостил и заверка подписа на преводача, но не включват превод.

При държави, подписали Хагската конвенция, с които България няма подписан договор за правна помощ, се изисква поставяне на апостил. Апостилът е вид заверка, удостоверяваща автентичността на документа.

За държави, с които България има подписан двустранен договор за правна помощ, апостил не е необходим, заверява се само подписа на преводача. Цената за апостил се изважда от горепосочените цени.

За всички останали държави се изисква последваща заверка от посолството на съответната държава.

Легализация на документи от чужбина – изисква се заверка на превода от нотариус.

Срокът е ориентировъчен, може да бъде съкратен или удължен, тъй като зависи от трети страни /държавни институции, куриерски служби и др./

Фирмата запазва правото си за промяна в цените.

Документи Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
ДОКУМЕНТИ ОБРАЗОВАНИЕ

-диплома висше заглавна страница

-диплома висше приложение

-диплома средно

-академична справка

-студентстко уверение

Брой дни:

8 дни

Цена:

60 лв

Брой дни:

5 дни

Цена:

75 лв

Брой дни:

3 дни

Цена:

95 лв

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

-удостоверение за раждане

-удостоверение за граждански брак

-удостоверение за семейно положение

Брой дни:

7 дни

Цена:

60 лв

Брой дни:

5 дни

Цена:

75 лв

Брой дни:

4 дни

Цена:

85 лв

СЪД, НОТАРИУС

-свидетелство за съдимост

-пълномощно

-решение

Брой дни:

8 дни

Цена:

60 лв

Брой дни:

6 дни

Цена:

75 лв

Брой дни:

5 дни

Цена:

85 лв

ДОКУМЕНТИ МВР, МО, ПРОКУРАТУРА

-удостоверение от прокуратура

-удостоверение от КАТ

-удостоверение от МО

Брой дни:

6 дни

Цена:

60 лв

Брой дни:

4 дни

Цена:

75 лв

Брой дни:

3 дни

Цена:

85 лв

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

-медицинско свидетелство

 

Брой дни:

8 дни

Цена:

60 лв

Брой дни:

6 дни

Цена:

75 лв

Брой дни:

5 дни

Цена:

85 лв

ДОКУМЕНТИ НОИ

-удостоверение за стаж и пенсия

Брой дни:

6 дни

Цена:

60 лв

Брой дни:

4 дни

Цена:

75 лв

Брой дни:

3 дни

Цена:

85 лв

БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

-удостоверение за сметка в банка

Брой дни:

6 дни

Цена:

60 лв

Брой дни:

4 дни

Цена:

75 лв

Брой дни:

3 дни

Цена:

85 лв

ЦЪРКОВНИ ДОКУМЕНТИ

-Кръщелно свидетелство

-Удостоверение за църковен брак

Брой дни:

6 дни

Цена:

60 лв

Брой дни:

4 дни

Цена:

75 лв

Брой дни:

3 дни

Цена:

85 лв

ДОКУМЕНТИ НАП

-удостоверение от НАП

-други финансови документи

Брой дни:

6 дни

Цена:

60 лв

Брой дни:

4 дни

Цена:

75 лв

Брой дни:

3 дни

Цена:

85 лв

ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ Брой дни:

4 дни

Цена:

от 40 лв

Брой дни:

2 дни

Цена:

от 50 лв

Брой дни:

1 дни

Цена:

от 60 лв