Писмен превод

За I-ва група езици:

английски, френски, немски, руски

За I I -ра група езици:


италиански, испански

За III-та група езици:

гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, словенски, полски, украински, молдовски, македонски

За IV-та група езици (редки ):

холандски, албански, португалски, унгарски

За V-та група езици (редки ):

датски, шведски, норвежки, арабски

За V I -та група езици (редки ):

фински, естонски, китайски, корейски, японски, арменски, персийски, иврит, виетнамски, литовски, латвийски

Забележка: Цената се определя въз основа на преведения текст, а не на текста първоизточник. Една преводаческа страница е равна на 1800 знака с интервалите (по БДС). При по-малко от 1800 символа, страницата се закръгля на една.

Цените на превода се изчислияват по следния начин: Отваря се файла, и без да се маркира каквото и да било от текста, се избира менюто Tools, a след това от него командата Word count. Ще се появи прозорец, в който Chаracters (with spaces) е броят на знаците в отворения файл. Броят на знаците се дели на 1800. Превод на документ, по-малък от 1800 знака (например лична карта или паспорт) се таксува като една страница.

При нормална поръчка се приема, че максималната скорост на един преводач е 5 стандартни страници на ден, при бърза поръчка -7 стандартни страници на ден и при експрес -10 стандартни страници на ден.

Набор на текст, редактиране на текст, сканиране – цена и срок по запитване.

Материалите за превод можете да донесете лично в нашия офис, да изпратите по имейл или с куриер.

Превода можете да получите лично в нашия офис, също така можем да Ви изпратим готовия превод по имейл или куриер.