Консекутивен превод:

Превод с изчакване по време на преговори и семинари, придружаване, бизнес срещи, изповядване при нотариус и други. Извършва се от един или повече преводачи. Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не.

Консекутивен превод е необходим при:

Преговори и семинари, придружаване, бизнес срещи, изповядване при нотариус и други. Извършва се от един или повече преводачи. При този превод преводачът е до комуникиращите или използва отделен микрофон, превеждайки речта на говорещия. Превод при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци, посещение на промишлени обекти или други ситуации, налагащи познаване на езика. Извършва се от един или двама преводачи, в зависимост от естеството и продължителността на ангажимента. Превод от разстояние (по телефон, скайп, видеоконферентна връзка). Преводачът чака да приключи изказването и тогава превежда на другата страна в разговора. Важно при този превод е да се осигури качествен и чист звук, а участниците в разговора следва да се стараят да се изказват ясно и подредено.

Симултанен превод:

Синхронен превод, който се извършва едновременно с изказването. За целта е необходимо специално техническо оборудване за преводачите и за слушателите (кабини, микрофони, слушалки). При симултанен превод преводачите работят в екип от поне двама поради високата степен на концентрация, необходима за качествен превод.

Симултанен превод се предпочита при:

Събития, на които работните езици са повече от два; Медийни изяви; Конференции, конгреси, симпозиуми, големи форуми с много участници, в големи пространства. Преводачът е в преводаческа кабина с колегата си – професионален конферентен преводач, с когото се редуват на определен интервал от време. Предимството на симултанния превод, понякога наричан синхронен превод, е, че с него не се губи време. Ораторът не спира на определени интервали, за да се редува с преводача.