Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не.

Симултанен превод

Превод от кабина, в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи.
Цена: по договаряне

Консекутивен превод

Превод с изчакване по време на преговори и семинари, придружаване, бизнес срещи, изповядване при нотариус и други. Извършва се от един или повече преводачи, в зависимост от вида на преводите. Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не.
Цена: по договаряне